Latest stories

Life design

L

Cũng bắt đầu với câu hỏi, cuộc sống là gì, ta muốn sống cuộc sống thế nào, từ đó ta mới thiết kế cuộc đời mà ta mong muốn.

Du lịch: ở mỗi quốc gia trong 1 tháng

Trồng cây và kinh doanh

T

Giữa 2 việc làm vườn và kinh doanh, tôi nhận thấy có những điều giống nhau: Khi cây già cỗi, lá vàng nhiều hơn lá xanh, cằn cọc, nếu ta cứ để nguyên thì cây sẽ cứ như vậy và dần dần chết đi, nhiều khi giải pháp đơn giản chỉ là mạnh tay cắt cụt sạch hết các cành, chỉ còn trơ lại một đoạn gốc, cây sẽ lại đâm chồi nảy lộc, xanh tươi trở lại. Vậy cũng cái cây đó, nếu không mạnh dạn hi sinh các cành...

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.