Life design

L

Cũng bắt đầu với câu hỏi, cuộc sống là gì, ta muốn sống cuộc sống thế nào, từ đó ta mới thiết kế cuộc đời mà ta mong muốn.

Du lịch: ở mỗi quốc gia trong 1 tháng

About the author

anhkhoa
anhkhoa

Doanh nhân khởi nghiệp hàng loạt (serial enterprise), sáng lập TruongTon.net, Enginethemes.com and more.

anhkhoa By anhkhoa

anhkhoa

anhkhoa

Doanh nhân khởi nghiệp hàng loạt (serial enterprise), sáng lập TruongTon.net, Enginethemes.com and more.

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.